Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Nöjesparken sv år 5

Gustavslundsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 28 augusti 2017

Det här temat handlar om nöjesparker. En del i besöket är att längta dit, en annan är att njuta av att bara ha roligt och ett tredje är att minnas. När ni arbetar med temat Nöjesparken kommer fokus att vara läsning. Att läsa är att kunna förstå det som står på blanketter, bruksanvisningar eller recept och att kunna ta del av information i tidningar och i media. För att kunna ta del av andras tankar och upplevelser genom att läsa skönlitteratur krävs också en god läsförståelse. När du läser utvecklar du din förmåga att förstå ord, stava och skriva texter. Vet du om att du bör kunna cirka 50 000 ord när du går ut grundskolan så att du klarar gymnasiet och livet? Fortsätt att utveckla din läsning!

Du kommer att arbeta med och bli bedömd på uppgifter kring följande kunskapskrav:

Läsa

  • kunna läsa olika typer av texter med flyt
  • kunna använda olika lässtrategier
  • kunna sammanfatta olika typer av texter
  • kunna berätta om sina upplevelser och reflektioner efter sin läsning

Skriva

  • kunna skriva berättande text med tydlig handling
  • kunna skriva olika texter till olika mottagare
  • kunna använda regler för språkriktighet
  • kunna skriva instruerande text

Samtala

  • kunna samtala om ett ämne
  • kunna berätta om ett ämne

Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen
Svenska 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter