Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4

Engelska Unit 2 Happy åk 4 v.39-43

Andersbergsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 21 november 2017

We are learning about the Family, Pets and Nouns (substantiv).

Innehåll

We are learning about our family, friends, our pets (husdjur) and other animals. We are also learning about nouns (substantiv) such as house, lion, car, dog and many more.

We will read texts, listen to others speaking English, watch English film clips, write and practice new words and also practice to speak English ourselves.

 

Arbetssätt/moment

Kontinuerliga genomgångar

Läsa engelska texter

Muntliga samtal

Arbeta i workbook

Skriva ord och meningar

Hörövningar

Lekar

Sånger

 

Ordlista/ Wordlist

Ord/word

Förklaring/explanation

family

familj

me

mig, jag (depending on how it is used)

parents

föräldrar

sister

syster

brother

bror

Mother/Mom/Mommy/Mum

moder, mor, mamma

Father/Dad/Daddy

fader, far, pappa

grandparents

mor- och farföräldrar

grandmother/grandma

mormor, farmor

grandfather/grandpa/grandad

morfar, farfar

aunt

moster, faster

uncle

farbor, morbror

cousin / cousins

kusin / kusiner

pet

husdjur

cat

katt

dog

hund

rabbit

kanin

horse

häst

fish

fisk

bird

fågel

hamster

hamster

guinea pig

marsvin

noun

substantiv

singular

one

plural

more than one

Bedömning

Sker kontinuerligt under arbetets gång

Läxförhör (glosor och text)

Muntlig delaktighet

Arbete i workbook

Snabbtest på Unit 2 (Family, Pets and Nouns))

Efter avslutade arbetsområden 1-3: ENG. diagnos

 

Efter avslutat område ska du kunna använda ord från ordlistan i både tal och skrift.

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback