Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Jämställdhetsplanering Trygghet Lyan

Förskolan Logården, Östhammar · Senast uppdaterad: 11 juni 2018

Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Avdelningens mål:

Alltid trygghet i fokus!

Att barnen ska känna sig trygga i sig själva och våga visa känslor & uttrycka sina önskningar.

Vi vill att barnen ska förstå att vi kan tänka & tycka olika, se olika ut men ändå är lika mycket värda.

Vi strävar efter att alla barn ska känna trygghet överallt & med all personal. 

Det är ett led i arbetet med dokumentationsverktyget mot diskriminering & kränkande behandling.

Aktivitet:

- Dagsschema på samlingsväggen

- En "kompis-Bamse" som barnen själva har varit med & tagit fram

- Samlingar om hur man är en bra kompis

- Kompisböckerna

- Vi tränar barnen i att röra sig i allt större cirklar från sin avdelning

När? Var? Hur? Varför?

Vi är noga med ett personligt mottagande av nya barn & vårdnadshavare & låter inskolningen ta den tid barnen/vårdnadshavare behöver.

Vi försöker ha en ständigt öppen dialog med vårdnadshavare. 

Ständig närvaro av vuxna som kan hjälpa till vid behov. 

Resultat - hur blev det?

Vi tycker att barnen känns väldigt trygga. De går till de flesta vuxna om de behöver hjälp t.ex. ute på gården.

 Lämningarna går bra.

Barnen leker väldigt bra med varandra i olika konstellationer.

 

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?


Läroplanskopplingar

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter