Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Jämnställdshetsplanering trygghet för Grodan ht-17

Förskolan Logården, Östhammar · Senast uppdaterad: 11 juni 2018

Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet.

Avdelningens mål: Att alla ska känna sig som en del av gruppen. Att vi ska vara närvarande vuxna. Att bygga relationer.

 

Aktivitet: Se och uppmärksamma alla barn. På samlingen, vilka är här, lediga, sjuka. Göra olika sociogram. Vuxna-barn, barn-barn. Vuxna medleker både spontant och planerat.

 

När? Var? Hur? Varför? Att jobba både med hela gruppen och i smågrupper. Under hela dagen.

 

Resultat - hur blev det? Barnen ser varandra och uppmärksammar vilka som inte är här. Barnen leker över åldersgränser och kön. Vi har sett nya lekkonstellationer. Vi ska göra sociogram under våren.

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Vi har inte gjort något sociogra, men detta är något vi vill göra till nästa termin/år. Även trygghetsvandring där barnen dokumenterar med iPaden


Läroplanskopplingar

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter