Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Rörelse och kraft

Noltorpsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 11 december 2017

Nu ska vi fördjupa oss lite mer inom rörelse och kraft. Vi kommer att utgå från åtta lektioner på skateboard. När du har gått igenom alla lektioner så har du lärt dig massor om krafter och rörelse.

Arbetsområde: Nu ska vi fördjupa oss lite mer inom rörelse och kraft. Vi kommer att utgå från åtta lektioner på skateboard. När du har sett alla åtta lektioner har du lärt dig massor.

Konkreta mål:

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

  • vad som menas med en kraft
  • hur krafter kan få saker att röra sig
  • om balans, jämvikt och tyngdpunkt
 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

  • Förklara temats begrepp och använda dig av fysikaliska samband 
  • Genomföra enkla undersökningar
  • Dokumentera dina undersökningar och jämföra dina resultat med en klasskompis

Undervisning:

För att du ska kunna uppnå målen kommer vi på lektionerna att:

  • Ha genomgångar, titta på filmer samt arbeta med fysikboken
  • Genomföra laborationer kring kraft och rörelser
  • Träna på att dokumentera och jämföra våra resultat

 

Viktiga begrepp: gravitation, kraft, friktion, hävstång

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.

Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.

I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
Rörelse och kraft
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter