Skolbanken Logo
Skolbanken

Litteratur

Östergårdsskolan sär fritidshem, Halmstad · Senast uppdaterad: 17 september 2017

Du ska få jobba med olika kända barn- och ungdomsförfattare och få veta mer om deras historier, genom böcker och filmer. Du får också möjlighet att på olika sätt träna din läsförmåga och utveckla din upplevelse av texter i samtal med andra.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna få möta och utveckla kunskaper om och ges möjligheter att uttrycka sig genom litteratur, bilder, film, teater, drama och rörelse. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om och tilltro till sin förmåga att formulera och uttrycka egna åsikter och tankar.

Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om digitala kommunikationsverktyg.

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Kunna använda olika texter från olika genrer.
 • Resonera om budskap och handling i olika böcker och filmer. 
 • Svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet som visar din förståelse för texterna.  
 • Medverka i arbetet med att genomföra muntliga presentationer samt använda olika digitala medier.
 • Genomföra dina skrivuppgifter, att du visar ett tydligt innehåll.  

 Undervisning och arbetsformer

Undervisning och arbetsformer

Du kommer få utveckla dina kunskaper genom att: 
 

 • delta i  diskussioner om författarna och några av deras kända verk
 • se passande filmer inom ämnet
 • lyssna på genomgångar och ställa frågor
 • delta i gruppövningar
 • läsa/lyssna på faktatexter
 • läsa/lyssna på böcker
 • arbeta med böckerna
 • svara på frågor både enskilt och i grupp
 • göra tankekartor i appen Popplet
 • skriva utifrån dina tankekartor

 


Läroplanskopplingar

läsa, förstå och reflektera över olika texter,

bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och

Muntliga presentationer. Stödord, bilder och digitala medier och verktyg samt annat för att planera och genomföra en presentation.

Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.

Några barn- och ungdomsförfattare.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter