Skolbanken Logo
Skolbanken

Språkaktion HT 2017

Vintergatans förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 8 september 2017

Under höstterminen och vårterminen kommer vi att arbeta med boken "Promenad" skriven av Lotta Olsson.

Hela Ödåkra förskoleområde kommer gemensamt att arbeta med boken "Promenad". Arbetet med litteratur ska återspegla pedagogernas kunskap- och barnsyn, samt synliggöras i våra lärmiljöer. Under veckorna 36 och 37 har vi litteraturveckor och barnen har då möjlighet att ta med sig en egen bok, som de får presentera för sina kamrater. Syftet med språkaktionen är att utveckla barnens intresse för läsning och boksamtal, samt ge dem nya upplevelser. Litteraturveckorna avslutas med en sagofest på Snöbollsgatans förskola och sagofesten är en uppstart på vårt tema. Här på Solen har vi presenterat boken för barnen genom att läsa den vid flera tillfällen, och vi har observerat att vissa av karaktärerna i boken redan har fångat barnens intresse, vilket vi kommer utgå från i vårt vidare arbete med boken. Vi har även tränat på "Promenadsången" som vi ska sjunga under sagofesten.

 

Metod; Vi har delat in barnen i 3 grupper med 7 barn i varje grupp och där barnen är i varierande åldrar. Varje pedagog kommer att arbeta med samtliga grupper veckovis.                                                                                                                                                                                                                                                              Prioriterade mål för 2017/2018;

- En varierande och utmanande lärmiljö för alla barn 

- En lärmiljö där man uppmuntrar barnens nyfikenhet, utforskande och kreativitet

- En lärmiljö där det tydligt syns att arbetet med språkaktionen är levande under hela dagen

- En lärmiljö som inspirerar till att vilja och våga prova nya erfarenheter både enskilt och tillsammans med andra


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback