Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

5

Vi virkar. Slöjd år 5.

Brunnsparksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 10 oktober 2017

Vi tränar grunderna i virkning. Vi lär oss om bomull och hur det framställs.

SYFTE?

 Läroplanen säger följande...

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck.

 

VAD?

Du ska få lära dig...

 • Grunderna i virkning såsom löpögla, luftmaska och fast maska.
 • Olika slöjdbegrepp inom virkning.
 • Hantera lämpliga verktyg och redskap.
 • Hur materialet bomull framställ.
 • Utvärdera arbetsprocessen.


HUR?

 Vi ska..

 • Ha genomgångar på smartboarden, instruktionsfilmer.
 • Ha praktiska genomgångar i helklass, i liten grupp och enskilt.
 • Använda det digitala verktyget Slöjdlexikon.
 • Öva.

 

Bedömning

 • Hur du arbetar under lektionerna.
 • Ditt färdiga arbete.
 • Se matris.

 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter