Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

3

Svenska åk 3

Gamla STR F-6 2021 , Båstad · Senast uppdaterad: 9 juni 2018

Syfte/långsiktigt mål: Eleverna ska kunna använda svenska språket i tal och skrift.

Du ska  lära dig:

- att läsa texter som handlar om saker du känner till med flyt.

- att förstå och kunna berätta vad du läser

- att kunna skriva enkla texter på dator/iPad och med en handstil som går att läsa.

- att skriva berättelser som har entydlig inledning, handling och slut.

- att stava ord som du ofta använder.

- att använda punkt, stor bokstav och frågetecken.

- att söka information från en källa någon visar dig.

- att skriva en enkel faktatext.

- ge omdömen om dina och andras texter och ta hjälp av dem för att göra bättre texter.

 

Vi kommer att arbeta så här:

- Läsgrupper som bearbetar läsläxan och uppgifter som hör ihop med den texten.

- Vi tränar på att förutspå innehåll, ställa frågor till texten på olika nivåer, ta reda på svåra ord, plocka fram inre bilder och att sammanställa vad vi läst/hört.

- Träna på att skriva berättande texter med röd tråd.

- Träna på att skriva enkla faktatexter.

- Träna på att hitta på datorns/iPadens tangentbord.

- Träna på att ge varandra omdömen av texter..

 

Din förmåga att:

- läsa med flyt och förstå vad du läser...

-skriva och bearbeta texter...

-stava ord du ofta använder och skriva fullständiga meningar med läslig handstil och på dator/iPad...

...kommer att bedömas.

 

Bedömningsverktyg:

Skolverkets bedömningsstöd, Nationella prov och bedömningsmatris.

 


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Matriser i planeringen
Svenska åk 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter