Skolbanken Logo
Skolbanken

Skapa ljud tillsammans med natur

Hemmings förskola, Uppsala kommunala förskolor · Senast uppdaterad: 12 september 2017

Vi undersöker barnens intresse i relation till vårt fokus/målområde "Hållbarhet i relation till naturvetenskap och de estetiska språken".

V.37 planerar vi att tillsammans med barnen utforska ljud i relation till naturvetenskap. Detta gör vi genom att barnen får samla in material från utomhusmiljön som vi sedan fyller i flaskor, toarullar etc. och skapar maracas av.

Mål: Att barnen självständigt får välja ut material från naturen och i samband utveckla förståelse för vad man kan plocka från den och inte. Att barnen får använda sig av naturmaterial för att vidare skapa olika sorters ljud, med olika material och tekniker. Att barnen får jämföra olika sorters ljud med varandra.

 

Tisdag: Barnen får samla in material ute, som vi tar med oss till förskolan.

Onsdag: Barnen får välja ett material (behållare) som de skapar sin maracas av.

Torsdag: Vi tar med instrumenten ut i naturen och lyssnar och reflekterar över hur det låter tillsammans.

 

Material: Naturmaterial, toarullar, flaskor, burkar eller små tygsäckar, dekorations-material t.e.x glitter, tyg, paljetter, silkespapper, färg, limm och naturmaterial.

Dokumentation: Vi använder oss av ipad för att dokumentera aktiviteterna, som vi sedan följer upp och reflekterar kring med pedagoger och nästa vecka med barnen.


Läroplanskopplingar

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback