Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

7

Bild åk 7, 2021/2022

Dalhemsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Målet med bildämnet är att utveckla elevens förmåga att: * kommunicera med bilder för att uttrycka budskap * skapa bilder i olika tekniker och material * undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder * analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner

Syftet med bildundervisningen

Syftet med bild är att du ska utveckla kunskaper om hur bilder skapas och tolkas. Bildämnet skall också utveckla kunskaper om hur man framställer bilder med olika metoder, material och uttrycksformer genom att uppmuntra egna initiativ och ett undersökande och problemlösande arbetssätt.

 

Vi ska arbeta med:

- Parafraser (egen version på befintligt verk) 

- Konsthistoria

-  Formbara material

- Bildanalys

 

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna bland annat arbeta praktiskt samt ha genomgångar. Även individuell undervisning ges. Du kommer att få handledning och feedback som hjälper dig att formulera och undersöka dina egna tankar och funderingar.

Bedömning

Hur du skapar och komponerar dina bilder och verk, samt hur du får fram olika budskap och uttryck

Hur du använder dig av tekniker och material och verktyg

Hur du kan prata om bilder och verk

Hur du använder ord och begrepp som hör till bildämnet

Hur du utvecklar idéer och använder olika källor som inspiration till egna arbeten

Hur du får ditt arbete att gå framåt

Hur du presenterar dina bilder och ger omdömen om din arbetsprocess

 

Bedömningen sker kontinuerligt under arbetets gång samt under presentationer och diskussioner.

 

 

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Presentationer av eget bildskapande.

Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen
BILD 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter