Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4

Bild årskurs 4

Vinbergsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 18 september 2017

Vi kommer att arbeta med serier, reklam och testa på att göra film med hjälp av digitala verktyg.

Syfte - Förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att du ska utveckla din förmåga att:

 • Använda olika tekniker, material och verktyg 
 • Använda bilder för att kommunicera ett budskap
 • Använda bilder för att beskriva/uttrycka erfarenheter eller berätta en historia

Bedömning - Vad och hur

Vad du ska lära dig:

 • Du ska kunna skapa en enkel serie innehållande titel, inledning, händelse och avslut
 • Du ska kunna skapa bilder som hör ihop med ett visst sammanhang
 • Du testar att använda dig av olika verktyg och tekniker i ditt skapande
 • Du ska med hjälp av digitala verktyg testa på att skapa en stop motion film 

Hur du visar vad du kan:

 • Du skapar en serie på fyra rutor innehållande titel, inledning, händelse och avslut
 • Du visar att du kan planera din process med hjälp av idéskisser i din arbetsprocess
 • Du varierar tekniker i ditt bildskapande
 • Du deltar i samtal och diskussioner
 • Du presenterar din stop motion film

Undervisning och arbetsformer

 • Du kommer att undervisas i grunderna i serieskapande  
 • Du kommer att få använda olika tekniker och verktyg i ditt bildskapande bland annat collageteknik och stop motion film 
 • Vi kommer att titta och diskutera reklam för att sedan skapa egen reklam

Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter