Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Tal och räkning (kap.1)

Elinebergsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 12 september 2017

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Mål

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig:

 • hur vårt talsystem och några andra talsystem är uppbyggda
 • samband mellan tal i bråkform och decimalform
 • uttrycka andelar i bråkform och decimalform
 • sambandet mellan bråkform och decimalform
 • sambandet mellan andelen, delen och det hela
 • beräkningar med de fyra räknesätten med skriftliga metoder och miniräknare
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Arbetssätt

Undervisning

Undervisningen kommer att varieras så att den skall innehålla genomgångar tillsammans där eleverna får öva sig i att använda begrepp, redovisa och jämföra sina resultat. Eleverna  kommer att arbeta i par/grupp, delta i diskussioner i klassrummet samt redovisa sina svar och  uttrycka hur de har tänkt.

Eleverna får även möjlighet att använda digitala verktyg för att jobba med elevspel och NOMP.

 

Bedömning 

 Det här ska vi bedöma

Din förmåga att:

 •  Vara delaktiga i samtal och diskussioner på lektionerna
 • Delta på lektionerna och vara aktiv och arbeta med dina uppgifter
 • Visa hur du resonerar för att räkna ut matematiska problem
 • Vi kommer att avsluta varje område (kapitel) med ett skriftligt prov

se matriser 

 


Läroplanskopplingar

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matriser i planeringen
MATEMATIK kunskapskrav åk 6, Kunskapsstaden Helsingborg
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter