Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

2

Engelska årskurs 2

Västra Ramlösa skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 12 september 2017

På engelskalektionerna kommer du i åk 2 få möjlighet att utveckla dig i det talade och skrivna engelska språket.

Engelska

I årskurs 2 kommer du att få arbeta med flera olika ämnesområden i engelska. Du kommer få utveckla din förmåga att förstå och använda det engelska språket.

Målet med undervisningen är att utveckla din förmåga att...

Undervisningens innehåll

Undervisningen i engelska kommer att innehålla:

Vad?

Genom undervisningen i engelska kommer du få arbeta med olika ämnesområden som färg, djur, familjen, mat, kroppen och kläder. Du får träna på att genomföra enkla presentationer inom välbekanta områden och föra enkla dialoger på engelska. Du kommer även få möjlighet att utöka ditt ordförråd och träna på att använda enkla engelska fraser samt uttryck.

Du ska kunna:

 • Enkla hälsningfraser på engelska: hello, good morning, good day, good afternoon, good night, good bye.
 • räkna från 0-20
 • lyssna och förstå enkel talad engelska
 • följa enkla muntliga instruktioner, exempelvis: sit down.
 • göra enkla presenationer där du presenterar dig själv, din familj och dina intressen.
 • några välbekanta ord inom ämnesområdena: färg, djur, familjen, mat, kroppen och kläder.
 • deltaga i sånger, ramsor och lekar på engelska.

Hur?

I engelskundervisningen kommer du att få träna genom att:

 • Tala engelska
 • Härma och upprepa enkel engelska
 • Läsa ord och kortare texter
 • Skriva av ord, fraser och meningar samt pröva att skriva egna texter
 • Rita och illustrera
 • Leka lekar på engelska
 • Dramatisera
 • Spela spel
 • Sjunga engelska sånger
 • Lära dig ramsor på engelska
 • Deltaga i aktiviteter

Detta kommer att bedömas - din förmåga att...

 • lyssna och förstå enkel talad engelska
 • tala engelska så att andra förstår (ord, fraser, enkla meningar)
 • kommunicera och deltaga i samtal, svara på frågor
 • läsa och förstå ord och enkel engelsk text
 • skriva så att andra förstår
 • använda språkliga strategier för att göra dig förstådd
 • reflektera och deltaga i samtal om arbetsområdena vi arbetar med

Bedömningen sker fortlöpande genom observationer, skriftliga och muntliga övningar, presentationer samt samtal.

Se vidare i bedömningsmatrisen för engelska årskurs 1-3.


Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Intressen, personer och platser.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Enkla presentationer.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback