Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

9

Freundschaft und Beziehungen TY9 HT 2017

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 18 september 2017

Utifrån temat vänskap och förhållanden kommer du att få träna på alla dina språkliga förmågor; skriva, tala, lyssna och läsa. Du kommer dessutom få repetera grammatik och lära dig nya områden inom grammatik.

Syfte

Centralt innehåll

Koppla de punkter i det centrala innehållet som berörs.

Konkretiserade mål

Under detta arbetsområde ska du fortsätta utveckla din förmåga att:

  • kommunicera på tyska
  • läsa och förstå talad och skriven tyska
  • skriva egna texter på tyska
  • uttrycka dig grammatisk korrekt. 

Undervisningen

Temat kommer innehålla följande:

  • Repetition och nya delar av grammatik
  • Läsa och förstå texter med temat vänskap och förhållanden
  • Lyssna på sånger m.m.
  • Se på film och besvara frågor om filmen

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt i klassrummet samt under följande uppgifter/prov:

Jag kommer bedöma din muntliga förmåga när du svarar på frågor och håller en redovisning.

Jag kommer bedöma din läs- och hörförståelse samt din skriftliga förmåga vid ett prov under höstterminen. 

Jag kommer dessutom att bedöma din skriftliga förmåga utifrån den text du skriver om filmen samt utifrån de mindre skriftliga uppgifter vi gör.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris i Moderna Språk 7-9, LGR11
Uppgifter
Die Welle