Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Svenska åk 1

Vinbergsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 12 september 2017

Läsa, skriva, tala och lyssna är viktiga förmågor som du ska få utveckla i vårt arbete i svenska under det kommande året.

Arbetsformer

Skriva

Du kommer arbeta med bokstäverna i alfabetet där du får lära dig hur de ser ut och hur de låter. Du kommer lära dig hur du skriver bokstäverna för hand och vart de finns på ett tangentbord. Arbetet kommer ge dig tillfälle att träna på att skriva ord och meningar för hand och på tangentbord. Du får tillfälle att träna på att skriva berättelser och beskrivande texter.

Läsa

Du kommer få tillfälle att träna att läsa ord med hjälp av att ljuda eller via helordsläsning. Du läser läsläxan och läser böcker i skolan samt arbetar du med appar och program på dator som hjälper dig att komma framåt i din läsinlärning. 

Du kommer att arbeta med lässtrategier genom gemensam högläsning då vi tillsammans i klassen utforskar lässtrategierna att förutspå, måla inre bilder, ställa frågor till texten, utforska oklarheter och att sammanfatta. Vi arbetar också med textkopplingar till dig själv.

Tala och lyssna

Du får tala för och med dina klasskompisar för att utveckla din förmåga att samtala i olika sammanhang. Vi redovisar texter och arbeten för varandra. Vi diskuterar tillsammans.

Du kommer få träna på att lyssna på andras tankar och synpunkter. Du kommer få träna på att lyssna på andras redovisningar.

 

Bedömning

Jag bedömer dig genom Skolverkets bedömingsstöd i läsning och skrivning för att se hur vi kan arbeta vidare i din läs- och skrivutveckling. 

Jag bedömer vart du är i din läsutveckling när jag lyssnar på din läsning och hjälper dig vidare. Jag bedömer din förmåga att sammanfatta en text och om du kan koppla den till något i ditt eget liv.

Jag bedömer de texter du skriver och tillsammans talar vi om hur du kan utveckla dessa.

Jag bedömer din förmåga att delta i diskussioner och att tala inför klassen när du redovisar någonting.

Jag bedömer hur du lyssnar på dina klasskompisar.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback