Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Geografi, Svenska

·

Årskurs:

5

Årstaskolan Beskrivande texter år 5

Årstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Vi arbetar i ca 4 veckor med beskrivande texter utifrån kap 2 (Här och där) i Skrivrummet.

Så här kommer undervisningen att se ut: kap 2 i Skrivrummet behandlar beskrivande texter som genre och vad som är kännetecknade för de texterna och hur de är uppbyggda. ordklassen adjektiv och dess komparation behandlas likaså vad jämförande sambandsord är. eleverna ska sedan skriva en egen beskrivande text om ett eget land. Vi kommer att få in kamratrespons och lärarrespons.

Hur ska eleverna få visa vad de kan: genom att skriva en egen beskrivande text om ett land.

Det här kommer jag att bedöma: 

- hur du kan kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och språklig variation.

- hur du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.

- hur du ger enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter