Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Procent och sannolikhet

Glasbergsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 13 september 2017

Procent Procent är ett område inom matematiken som ni kommer att ha mycket praktiskt nytta av. Ni har säkert redan sett annonser, skyltar, tidningsartiklar och tv-program där man använder ordet eller tecknet för procent. Att procent är så användbart beror på att det är ett sätt att jämföra delar av olika helheter, 5 av 10 är 50% men 500 000 av 1 miljon är också 50%. Sannolikhet Begreppet sannolikhet möter ni när ni spelar olika former av spel och när ni ska bedöma olika typer av chanser och risker.

Så här arbetar vi med arbetsområdet

  • Gemensamma och enskilda gemomgångar
  • Gemensamma diskussioner
  • Färdighetsträning

 

Så här visar jag att jag kan

  • Vara delaktig på lektionerna
  • Arbeta med olika uppgifter kopplat till ämnet
  • Gör diagnosen som är kopplad till avsnittet

Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Matriser i planeringen
Lärandematris bråk och procent
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter