Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4 - 6

Bröderna Lejonhjärta

Prästslättsskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 13 september 2017

Konkretisering av mål / När vi är klara med arbetsområdet ska du kunna:

Läsa texter med gott flyt och visa att du förstår det du läser.

Kunna sammanfatta Bröderna Lejonhjärta och berätta om de bitarna du tycker var extra viktiga. 

Du ska kunna berätta vad du tycker om boken och förklara varför du tycker så.

Du ska kunna skriva en egen berättande text. Texten ska innehålla beskrivningar som gör att läsaren kan leva sig in i texten. Den ska också följa skrivreglerna. 

Du ska också kunna göra illustrationer till en berättelse. 

Du ska få visa dina kunskaper genom att:

Någon gång under denna perioden kommer jag att lyssna på dig när du läser högt ur Bröderna Lejonhjärta.

Under tiden som du läser kommer du att få svara på frågor för att visa att du förstår det du läser.

Du kommer att få skriva en recension om Bröderna Lejonhjärta för att visa att du kan sammanfatta boken och berätta vad du tycker om den. 

När vi läst klart boken kommer du att få skriva en egen berättelse som handlar om någon av birollerna i Bröderna Lejonhjärta. Där visar du att du kan följa skrivregler, göra bra beskrivningar och göra texten bättre efter att du fått respons. 

Under läsningen av boken och när du skriver din egen berättelse kommer du att göra bilder för att visa att du kan illustrera en text. 

 

Kommer att bedöma

Jag kommer att bedöma de kunskapskrav du ser nedan. 


Läroplanskopplingar

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter