Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

3

Idrott och hälsa åk 3 ht-17

Bjäre skola, Båstad · Senast uppdaterad: 19 september 2017

Fysiska aktiviteter och hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Syfte - förmågor från kursplanen:

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Vi kommer att arbeta med:

 Du kommer att delta i hinderbanor, sammarbetsövningar, lekar, bollsporter, redskapsgymnastik, racketsporter, danser och rörelse till musik både inne och i utemiljö. Du kommer att få träna på att visa hänsyn och att träna på ett säkert sätt. Friidrott med tyngdpunkten på teknik kommer du att få träna på.

 

 

 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din förmåga bedöms utifrån:

Hur du deltar i lekar,spel och idrotter och hur du anpassar dina rörelser i olika fysiska sammanhang. Hur du anpassar dina rörelser till musik och i danser till takt och rytm. Hur du deltar vid friidrott och hur du tekniskt utför de olika grenar du tränar på.

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Matriser i planeringen
Idrott och hälsa, år 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback