Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Året runt i naturen - NO

Stenbergaskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 20 augusti 2022

Vinter, vår, sommar och höst. Vad är det som händer i naturen under de olika årstiderna? Vi kommer under året periodvis att arbeta med temat.

 I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • vilka årstider vi har
 • hur en årstid känns igen
 • några vanliga svenska växter och djur
 • enkla fältstudier i närmiljön

 

Vi ska:
kunna årstidernas namn och vilka månader som ingår i årstiden

kunna veckans dagar

kunna antalet månader på ett år

känna till några högtider under året

känna till att året delas in i fyra kvartal och vilka månader som ingår i kvartalen

kunna berätta om något djurs anpassning till de olika årstiderna

känna till några djurs livscykel

kunna säga veckans dagar, månaderna och årstiderna på engelska

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • läsa i No-boken 1-3
 • arbeta i arbetsboken No 1-3
 • se på faktafilmer
 • sjunga om och lyssna på faktatexter
 • återberätta fakta
 • studera årstidernas växlingar i naturen kring skolan

 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Du deltar i diskussioner och arbeten under lektionerna
 • Du lyssnar på dina kamrater
 • Du deltar i fältstudier och i enkla undersökningar
 • Du berättar om våra årstider samt säger något som är typiskt för dem
 • Du beskriver och namnger några svenska djur och växter
 • Du beskriver några djurs livscykler

 

Tidsperiod: Åk 1-3


Läroplanskopplingar

Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.

Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

Några berättelser om hur naturvetenskaplig kunskap vuxit fram.

Eleven visar grundläggande kunskaper om natur, kropp och hälsa, kraft och rörelse samt material och ämnen. Utifrån egna upplevelser och utforskande av närmiljön beskriver eleven enkla naturvetenskapliga samband i naturen och människokroppen. Utifrån tydliga instruktioner utför eleven enkla fältstudier, observationer och experiment.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter