Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1 - 6

Bedömning i läs och skriv - Nya språket lyfter

Hälsingbergsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 18 september 2017

I ämnet svenska från åk 1 - 6 kommer du att med arbeta med: högläsning, gemensamt läsande och individuell läsning. Du kommer att träna på att skapa inre bilder, läsa mellan raderna och dra slutsatser av det du läst. Du kommer få möta berättande, beskrivande, förklarande och argumenterande texter. Du ska få öva dig i att muntligt göra olika framförande. Du kommer att bli förtrogen med att använda både dator och penna och papper. Du får träna på att läsa och skriva olika slags texter.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Svenska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter