Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1 - 6

Svenska Nya språket lyfter 1-6 Hälsingbergsskolan

Hälsingbergsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 18 september 2017

Målet med undervisningen är att...

Målet med undervisningen är att utveckla din förmåga att kommunicera i tal och skrift.

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygstegen.

Så här kommer vi att arbeta...

Vi kommer att arbeta med olika arbetsområden där vi kommer att tala,lyssna,läsa och skriva.

Detta ska bedömas...

Med matrisens hjälp följer vi upp hur långt du kommit i din språkutveckling och det blir tydligt vad du behöver träna och bli bättre på.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Matriser i planeringen
Språkutvreckling Nya språket lyfter, Lgr11 - uppföljning av läs- och skrivutveckling, svenska/svenska som andraspråk
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter