Skolbanken Logo
Skolbanken

PP Motorik - Vattenvana ht-17/vt-18 åk 1-9

Öjersjö Brunn B F-4, Partille · Senast uppdaterad: 17 september 2017

Du ska få träna på din vattenvana och göra olika rörelser i vattnet

Förmågor

Centralt innehåll

Detta ska du lära dig

Du ska få :

- Träna din vattenvana

- Träna på olika röresler i vattnet

- Träna på olika sätt att flyta

 

 

Detta ska vi arbeta med

Vi kommer att arbeta med att:

- åka till Björndammens simhall

- träna din vattenvana i bassängen

- träna på att flyta och/eller ta simtag med eller utan flytredskap

 

 

Kunskapskrav

Detta bedöms

Jag/din lärare kommer titta på hur du:

- deltar i olika former av vattenaktiviteter/rörelser ( grundläggande kunskapskrav åk 9)

- genomför olika former av vattenaktiviteter/rörelser ( fördjupade kunskapskrav åk 9)


Läroplanskopplingar

använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Rörelser i vatten, till exempel balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.

Dessutom deltar eleven i olika former av vattenaktiviteter.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Dessutom genomför eleven olika former av vattenaktiviteter och förflyttar sig i vatten.

Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter