Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Zick Zack Skrivrummet

Bettna skola, Flen · Senast uppdaterad: 18 september 2017

Det är viktigt att kunna uttrycka sig i skrift och då kunna anpassa språket till texttyp och mottagare. Detta kommer du att få öva på med hjälp av övningar i Zick Zack skrivrummet, samtal om texter, bearbetning av texter och framförallt skapande av texter.

Syfte med skrivundervisning

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att du utvecklar dina kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska du ges förutsättningar för att utveckla ditt tal- och skriftspråk så att du får tilltro till din språkförmåga och kan uttrycka dig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att du genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera ditt intresse för att läsa och skriva. Genom under- visningen ska du ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att du utvecklar din förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Du ska även stimuleras till att uttrycka dig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att du utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

Hur når du målen?

Du kommer du att få:

  • arbeta med olika övningar i Zick Zack skrivrummet
  • samtala om texter
  • bearbeta dina  texter
  • skapa egna texter

Bedömning

  • din förmåga att skriva olika typer av texter
  • din förmåga använda skrivregler
  • din förmåga att söka och sammanställa information
  • din förmåga att koppla bild till text
  • din förmåga att bearbeta dina

Läroplanskopplingar

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Skrivrummet åk 5
Uppgifter
Mail
Exkursion: Yngaren
Renen

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback