Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

9

Kapitel 1 Gewitter und Kapitel 3 Berlin

Norrtullskolan åk 7-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 18 september 2017

I detta arbetsområde kommer du få lära dig att prata om vad du ska göra i helgen på tyska. Du får också lära dig en del om Berlin och du får repetera hur man berättar om vad man har gjort. Bland annat!

 

Der Sprung 4, Kapitel 1+3

Förmåga i fokus

 • förstå och tolka innehållet i talad tyska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

I undervisningen kommer vi att jobba med

 • Läsa, lyssna på, och arbeta med olika texter.
 • Ord och fraser ur kapitel 1 och 3.
 • Kunna föra ett samtal om vad du ska göra i helgen.
 • Närstudera verben vergessen och sein
 • Träna på att berätta om Berlin.
 • Läsa lite om tysk mat – Berliner, Thüringer, Hamburger, Wiener, Frankfurter und Schwedenbomben
 • Repetera hur man uttrycker sig i perfekt.

 

 

Vad ska du kunna?

 • Ord och fraser ur kapitel 1a+b samt kapitel 3.
 • Verbet vergessen i olika tempus (ÖB s 6)
 • Prata om vad man ska göra i helgen (ÖB s 7)
 • Uttrycka dig i perfekt ( ÖB s 124-128)
 • Berätta lite om olika sevärdheter i Berlin (TB kap 3A, 3B)
 • Berätta om vad du gjort i Berlin
 • Berätta lite om tysk mat (TB kap 3D)
 • Verbet sein i olika tempus (öb s 20)
 • Relativa pronomen = som (s öb 114-116)

 

 

Hur får du visa dina förmågor?

Bedömning sker kontinuerligt under lektionerna genom skriftliga och muntliga uppgifter.

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Moderna Språk åk 7-9
Uppgifter
orden ntty912
Läsförståelse/läsförståelse
Berlin
Orden ntty911
Uppgift 5