Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2 - 3

Forma språket - Svenska

Stenbergaskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 28 september 2017

För att bli bra på att skriva måste man skriva mycket. SKRIV BARA SKRIV!

Du ska få lära dig

 • att forma bokstäverna
 • att skriva meningar och frågor
 • att använda olika skiljetecken
 • att använda enkla stavningsregler
 • att planera ditt skrivande med t.ex. tankekarta
 • att skriva enkla texter som andra kan läsa och förstå
 • att skapa texter där bild och text hör ihop
 • att bearbeta dina och andras texter
 • att skriva enkla faktatexter med egna ord
 • att använda alfabetisk ordning

Undervisning

Du ska få lära dig genom att:

 • träna på att skriva meningar och frågor
 • träna på vokalerna och dubbelteckning av konsonant
 • skriva gemensamma texter
 • skriva i olika genrer så som dikter, berättelser och sagor 
 • skriva faktatexter utifrån samtal, enkla faktatexter och film
 • läsa upp egna texter, lyssna på andras texter och få/ge respons
 • träna alfabetisk ordning med hjälp av övningar och spel

 

Vi arbetar med Forma Språket som bas.

Utöver Forma Språket fördjupar vi oss på andra sätt för att utveckla vårt skrivande, läsande och berättande.

Bl.a. genom metoden ASL - Att skriva sig till läsning.

Bedömning

Bedömningen sker i matrisen "Nya språket lyfter - Läsa och Skriva"

 

Tidsperiod: Läsår 17/18


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter