Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Matematik Prima 2A

Stordammens skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 18 september 2017

Under året ska vi arbeta med gemensamma genomgångar, laborationer och spel. Vi arbetar med boken Prima Matematik. Vi arbetar både enskilt, i par och i grupp.

Kursplanens syfte

Konkretisering av syfte

Taluppfattning och tals användning

Naturliga tal
Kunna

 • ramsräkna och storleksordna tal -100
 • läsa och skriva tal-100
 • ordningstalen
 • dela upp tal på olika sätt. De kan delas upp i talsorter, 32=30+2, de kan delas upp i lika stora delar 12=6+6, 12=4+4+4 eller i olika stora delar 12=9+3


Positionssystemet
Kunna

 • förstå och ange siffrors värde, hundratal, tiotal och ental.
 • dela upp tal, samt visa med läggmaterial ex 327=300+20+7


De fyra räknesätten
Kunna

 • visa sambandet mellan addition och subtraktion
 • räkna addition och subtraktion utan tiotalsövergång -100
 • ha strategier för att räkna addition med tiotalsövergång -20
 • använda tal i bråkform i vardagliga sammanhang
 • välja räknesätt för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • förklara lösningarna med mattespråk och genom att använda material och bilder


Viktiga begrepp
Ental, tiotal, hundratal, tallinjen, dubbelt , hälften, udda, jämna, likhetstecknet, större än, mindre än, rimlighet, mönster, samband samt addition, subtraktion, summa och differens.

Samband och förändringar
Kunna

 • kunna använda enkla proportionella samband ex dubbelt och hälften

Algebra
Kunna

 • visa att man förstår likhetstecknets betydelse i talområdet 0-20 i uppgifter med addition och subtraktion 
 • fortsätta på ett talmönster


Geometri
Kunna

 • avläsa klockan.
 • räkna ut tidsdifferens
 • formerna rätblock, kub, kon och pyramid
 • jämföra, uppskatta och mäta längder i enheterna centimeter och meter
 • begreppen linje, punkt och sträcka


Problemlösning
Kunna

 • formulera räknehändelser till givna additioner och subtraktioner

Arbetssätt/Undervisning

 • Öva på olika strategier för huvudräkning ex utgå från tvilling tal 7+7=14, 7+8=15.
 • Öva samband mellan tal genom att se det i läggmaterial ex 4+3=7, 7-4=3. Sambandet mellan 4+3, 40+39, 24+13. Sambandet mellan 7-4, 70-40,37-4. Sambandet mellan "10-kamrater" och "100-kamrater".
 • Öva olika uppdelningar av tal.
 • Öva bråk som del av helhet och del av antal.
 • Leta efter geometriska former i omgivningen.
 • Öva på att formulera räknehändelser.
 • Öva att följa en strategi vid problemlösning : 1. Läs uppgiften. 2. Tänk och planera. Vad är det du ska ta reda på? Hur kan du lösa uppgiften? 3. Lös uppgiften till exempel genom att skriva, rita.
  4. Redovisa din lösning. 5. Rimlighet. År svaret rimligt? Har du svarat på frågan?
 • Delta aktivt vid gemensamma genomgångar.
 • Arbeta enskilt, i par och i grupp.
 • Arbeta laborativt.
 • Öva begreppen genom praktiska övningar och spel.

Bedömning/Dokumentation

Diagnoser i Prima.

Skolverkets bedömningsstöd.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback