Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Pedagogisk planering SO åk 1

Slättaskolan, Falun · Senast uppdaterad: 18 september 2017

"Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra." (Lgr11, sidan 9)

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Arbetsplatsen skolan

 • Vilka arbetar där? Idrottslärare, vaktmästare, skolsköterska, kock, rektor
 • Vilka jobbar med vad? Vad heter de?
 • Vem bestämmer?
 • Vilka regler finns i skolan? 
 • Att vara en bra kompis

Trafiken där vi går

 • Trafikmärken som vi ser när vi går
 • Cykel
 • Reflexer

Religioner

 • Berättelser i gamla- och nya testamentet

Högtider

 • Känna till de traditioner som vi har kring svenska högtider.

Arbetssätt och undervisning

Arbetsplatsen skolan
Vi tar reda på vilka som arbetar på skolan. Vi tar reda på var de arbetar och vad de gör. 

Trafiken där vi går
Vi gör utflykter i närområdet för att öva på hur vi beter oss i trafiken.
Vi har arbetsmaterial där vi bekantar oss med skyltar som finns i gångtrafiken.

Högtider
Vi uppmärksammar de största högtider som kommer och de förberedelser som det innebär inom kristendomen, judendomen och islam. 

Bedömning

Eleven visar sina förmågor genom:

 • Observationer i vardagen
 • Att delta i diskussioner
 • Att delta i klassråd
 • Genom egen och gemensam dokumentation

Läroplanskopplingar

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.

Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback