Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 6

Engelska åk 4 Happy

Aspen Montessori, Grundskolor · Senast uppdaterad: 18 september 2017

Engelska I engelskan kommer vi att arbeta med att utveckla dina olika förmågor när det gäller att kommunicera på engelska, både genom att tala, skriva, lyssna och läsa. Du kommer att få använda engelska i olika situationer för att utveckla din säkerhet när du kommunicerar med andra. Vi kommer att arbeta utifrån läroboken Happy. Du kommer att få öva dig på att lyssna och förstå tydlig talad engelska och träna dialoger tillsammans med klasskamrater. Vi kommer också att läsa och översätta texter tillsammans. Vi kommer att utgå från ämnesområden som är välbekanta för eleven. Syftet är att du ska utveckla kunskaper i engelska språket samt få en tilltro till din förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften

 

Mål

I arbetet får du möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att förstå tydligt talad engelska.

 • din förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift .

 • din förmåga att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskap.

 • din förmåga att uttrycka sig varierat och säkert i skrift för att berätta och beskriva.

Undervisning - hur & vad?

 

 • arbeta med de olika delarna i arbetsboken, med ämnesområden som är välbekanta för eleven

 • lyssna på engelskt tal
 • skriva enkla ord och fraser 

 • tala engelska så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper

 • läsa olika texter (t.ex. skönlitterära, faktatexter, texter från läroboken, andra elevers texter…)

 • utöka sitt ordförråd genom att träna in ord och uttryck, läsa och skriva texter

 • träna på hur språket är uppbyggt (t.ex. ordföljd, grammatiska regler...)

 • Få enkla instruktioner och beskrivningar på engelska.

 • Sjunga, leka och spela spel.

 

 

Kunskapskrav för åk 6

Kunskapskrav gäller för betyget E.

Bedömning

Se matris nedan.


Läroplanskopplingar

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen
ENGELSKA Lgr11 bedömningsmatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback