Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Livsmedel

Skuttunge skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 18 september 2017

Vi kommer att arbeta med ämnesspråk och vardagsspråk. Sortera bilder på livsmedel i olika kategorier.

Syfte

Du ska lära dig om  olika livsmedel som du kommer i kontakt med både i skolan, hemma och ute i samhället. Du ska också få träna på olika begrepp och kommunicera i grupp.

Du ska känna till:

Du ska känna till de matvaror som du kommer i kontakt med i din vardag, Du ska känna till hur livsmedel kan sorteras i en mataffär. 

Undervisning

Undervisningen kommer att utgå ifrån grupparbeten och gemensamma genomgångar där vi pratar om hur livsmedel kan kategoriseras.

Samtala om ämnesspråk till vardagsspråk.

Vi kommer att jobba med instruktioner och efter en genomgång ska du kunna visa att du kan förstå instruktioner.

Kunskapskrav och bedömning:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:
Visa att du behärskar ett antal klassificeringar inom mat.
Samtala och samarbeta i grupp.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter