Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

GEOMETRI

Sollebrunns skola, Alingsås · Senast uppdaterad: 18 september 2017

Geometri Förstå skala för att förstora och förminska Kunna avläsa koordinater och rita punkter i ett koordinatsystem ¨ Viktiga begrepp: skala, avbilda, axel, origo, koordinater och koordinatsystem

GEOMETRI

Du kommer att arbeta med att jämföra förminskade och förstorade bilder, avgöra i vilken skala olika föremål är avbildade. 

Du kommer att lära dig hur ett koordinatsystem ser ut och att det består av axlar och koordinater. 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 

 • att lösa problem 
 • använda och analysera begrepp 
 • göra beräkningar
 • föra och följa matematiska resonemang
 • samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsater

Undervisningens innehåll

Vad?

Efter arbetet med skala och koordinatsystem ska du:

 • förstå skala för att förstora och förminska 
 • kunna avläsa koordinater och rita punkter i ett koordinatsystem

 

Hur?

Vi kommer att:

 • ha genomgångar i större eller mindre grupper
 • använda konkret material
 • arbeta i matteboken
 • använda små white-board för att få alla delaktiga
 • lösa problem med hjälp av EPA

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 

 • använda och förklara de begrepp vi arbetat med

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter