Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

9

Tyska - övergripande planering år 9

Rödsleskolan F-9, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 19 september 2017

Att lära sig ett språk innebär att öva upp sin förmåga att tala språket, skriva språket, höra och läsa språket. Även om vi vissa perioder intensifierar arbetet kring en viss förmåga, arbetar vi varje vecka med samtliga förmågor. Exempelvis övar vi hörförståelse genom att lyssna på texter på tyska, men vi läser samtidigt med i boken, samtalar om innehållet samt skriver texter i anslutning. I denna PP presenteras de olika förmågorna och hur vi i klassrummet arbetar för att utveckla dessa förmågor, samt hur utvecklingen bedöms.

Syftet med språkundervisningen från kursplanen

Vi arbetar varje vecka med de fem syftesmålen, som finns kopplade här nedan:

Arbetsformer


  • Läsa, översätta och samtala om texter av olika slag
  • Lyssna på dialoger, nyheter, filmer, böcker och annat ljudmaterial och samtala om det
  • Skriva olika slags texter, med olika syfte, t.ex. för att berätta och informera
  • Samtala såväl förberett som spontant utifrån olika uppdrag, olika syften och med utgångspunkt i olika inspirationskällor
  • Spontana rollspel såväl som  förberedda dialoguppspelningar
  • Öva grammatiska strukturer, för att förtydliga och berika vår kommunikation
  • Samtala om tysk historia och kultur, våra erfarenheter från möten med tysk kultur, samt jämföra med vår egen historia och vår kultur.

Bedömning

Hörförståelse, läsförståelse och skrivande bedöms under terminens gång genom:

- hörförståelse - nyheter, dialoger, text/ bokavsnitt mm.
- läsförståelse - nyheter, dialoger, text/ bokavsnitt mm.
- textskrivning - fri uppsats, återberätta något vi hört, sett eller läst mm.

Den muntliga förmågan bedöms genom: 

- förberett tal, till exempel att återberätta något vi hört eller sett/ läst.
- muntliga par- eller helklassövningar under lektionstid, samtala, berätta för varandra, beskriva olika saker, ställa frågor till varandra.
- samtal med mig under lektionstid om vardagliga saker som väder, kläder, mat mm.
- rollspel och dialoger, som spelas upp eller spelas in.
- inspelningar av olika slag, t.ex. egna berättelser i ljud och bildLäroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter