Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

2

Engelska, årskurs 2

Storvretaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 19 september 2017

Du ska få lära dig ord så att du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du ska få lära dig några enkla hälsningsfraser, sånger och ramsor.

Syfte för arbetsområdet

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Kunskapskrav

Konkretisering av kunskapskraven

Du ska t ex kunna namnge några frukter, djur, färger, föremål i din närmiljö. Du ska kunna följa enkla instruktioner på engelska. Du ska kunna räkna till tio samt namnge veckodagarna. Du ska kunna enkla hälsningsfraser.

Undervisning och bedömning

Hur undervisningen kommer att utformas för att eleven skall ges förutsättningar att nå målen för arbetsområdet:

Eleven får lyssna till välbekanta ord på engelska, till exempel frukter och färger.

Filmer från ur.se och sli, tex  kids English zone, British council och The game.

Eleven får prova att uttala ord. Eleven får prova att skriva enkla, välbekanta ord till bilder.

Eleven får lära sig att sjunga sånger på engelska. Eleven får lära sig några ramsor.

Hur eleven skall få visa sina förmågor:

Eleven får visa sin förmåga att tala engelska i grupp.

Eleven får sjunga inlärda sånger i grupp.


Läroplanskopplingar

kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Intressen, personer och platser.

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Enkla presentationer.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter