Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Lokal pedagogisk planering svenska åk 1

Furuhällsskolan 4-6, Härryda · Senast uppdaterad: 19 september 2017

Du kommer att utveckla dina förmågor i tal och skrift.

Syftet med undervisningen

Eleven ska utveckla kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.

Eleven ska även söka information från olika källor och värdera dessa.

Det här ska du lära dig

Använda olika läsförståelsestrategier när du läser eller lyssnar, exempelvis genom att förutsäga, ställa frågor, utreda oklarheter, sammanfatta, se inre bilder och kunna återge innehållet i en text.

Skriva enkla texter för hand och på surfplatta.

Lyssna på och följa instruktioner.

Lyssna när kompisar berättar.

Få kännedom om olika typer av texter så som skönlitteratur, faktatexter, dikter och olika instruktioner.

Skrivregler.

Ta ansvar för ditt eget språkbruk.

Källkritik.

Läsa meningar i enkla bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategier och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Så här kommer vi att arbeta.

Vi kommer att läsa i läsgrupper och enskilt. Vi övar på att läsa med flyt och samtalar om texten.

Vi övar lässtrategier och läsförståelse.

Vi arbetar med bokstäverna, övar att skriva dem och hur de låter.

Vi tränar på att skriva enkla ord och meningar.

Vi skriver texter tillsammans, samtidigt som vi skapar texten, pratar vi om enkla skrivregler och läser texten högt tillsammans.

Vi samtalar i olika sammanhang och om många olika ämnen, för att träna på att berätta och att lyssna.

Vi har ofta högläsning och presenterar även författare till böckerna.

Skriva texter och söka information på surfplatta samt diskutera kring källkritik.

 

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

Lyssna på dig när du läser.

Samtala med dig om vad du/vi har läst.

Läsa det du skriver.

Ta del av de texter som du skrivit. 

Observera hur du kan delta i samtal.

Lyssna på hur du berättar för andra.

Ta del av dina resonemang kring källkritik.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback