Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Fredagsaktivitet

Fredrika Bremerskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 20 september 2017

Hade en gruppövning där de olika grupperna fick ett material samt en uppgift om vad de skulle skapa.

 

 

PRE – Didaktiska val

Planering före aktivitetstillfälle. Vilka didaktiska val ska jag göra?

VAD? En bygg och samarbetsövning

VARFÖR? Nyttigt att samarbeta samt att bygga och konstruera står i målen

HUR? Grupparbete med olika material och uppgifter

Datum: 15/9-17

Grupp/antal: 3 grupper med varierande antal

Pedagog/pedagoger: Helen Wiberg

Pedagogens/pedagogernas nyfikenhetsfråga: Kan ni bygga ett hus med två våningar, En bil och en uppfinning med föreskrivet material.

Utmaning till barnen:

Material

• Vilka material ska jag välja? Dom fick materialet tilldelat. De använde lego, kapla och plusplus

Miljö/rum/plats

• Var ska vi vara? I olika rum på fritids

Påverkan och inverkan

• Vilka tidigare erfarenheter har barnen av materialet/platsen/det vi arbetar med osv? De flesta har använt materialet och de känner till platsen.

Förväntningar

• Vilka förväntningar har jag/vi? Att de ska kunna få fram de önskade sakerna.

Introducering

• Hur ska jag/vi presentera materialet/uppgiften/utmaningen? För att höras använde jag röstvästen så att alla skulle höra. Grupperna delades in och de fick varsin uppgift.

Övrigt

Fanns en gruppledare i varje grupp som skulle se till att alla blev delaktiga. Vi dokumenterade resultaten med foton.

Funkade bra. De som var med tyckte att det var roligt.

 

Kopieringsunderlag från www.nok.se/pedagogiskdokumentation * Pedagogisk dokumentation

© 2015 Gunilla Essén, Erika Björklund, Leicy Olsborn Björby och Natur & Kultur ISBN 978-91-27-44217-7

 


Läroplanskopplingar

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter