Skolbanken Logo
Skolbanken

Lära för livet!

Tunaskolan särskolan (nedlagd), Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 20 september 2017

Vilka färdigheter behövs för att hantera ert framtida vuxenliv? Under detta tema kommer ni att samtala, prova på och göra olika studiebesök som ger er kunskaper och inblickar i ert framtida vuxenliv.

Mål för elev:

Huvudsyftet för dig som elever är följande:

Du ska lära dig mer om:

 • hur du kan använda dig av olika funktioner i samhället som bibliotek, affär, lokaltrafik, ungdomstinget etc
 • du kommer att få kunskap om ekonomi, pengar och budget
 • puberteten
 • hur du själv anordnar mindre tillställningar
 • mer om hur du kan använda kroppsspråk i olika sociala situationer 
 • hur gymnasieskolan fungerar samt vad du kan göra efter gymnasiet
 • framtida arbetsmöjligheter
 • boende när du flyttar hemifrån
 • hur man underhåller sitt rum, boende samt gemensamma ytor

 

Genomförande

Under detta arbetsområde kommer du att få prova på olika aktiviter för att få en bred förståelse för din framtida vuxenroll i samhället.

 • läsa och titta i böcker
 • gå på studiebesök
 • intervjua personer i vuxenlivet 
 • titta på filmer 
 • spela teater, rollspel, sjunga och göra rörelselekar
 • öva att planera och utföra enklare bjudningar
 • öva i att ta sig till olika platser med lokaltrafik
 • skriva inköpslistor med hjälp av bildstöd och talsyntes
 • använda mobiltelefon och I-pad som stöd i handling 
 • delta i olika sociala sammanhang samt kommunicera i dem
 • utföra olika städmoment med bildstöd
 • arbeta med "vem är jag" och hur använder jag mitt kroppsspråk
 • samtala i minder grupper
 • arbeta med enkla övningar rörande pengar, kontokort och budget

Bedömning

 Under arbetets gång kommer vi att berömma din förmåga utifrån följande bedömningskriterier:

 • ditt deltagande och engangemang i temats olika moment 
 • visa att du känner igen det vi samtalar kring
 • ditt deltagande i intervjuer och utflykter  
 • hur du medverkar i samtal som berör temat
 • samtala/teckna omkring enklare begrepp och resonemang som vi använder i temat

Läroplanskopplingar

välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,

samspela med andra,

tolka olika former av kommunikativa uttryck,

söka information från olika källor, och

använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och

välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,

reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,

söka information om service- och kulturutbud, och

ordna händelser och upplevelser i tid och rum,

reflektera över samband mellan orsak och verkan,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback