Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Islam

Ärentunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 8 oktober 2019

Islam är världens näst största religion. Stora delar av befolkningen på Arabiska halvön blev muslimer medan profeten Muhammed levde. Idag lever de flesta av världens muslimer, omkring 80%, i länder där man har andra språk än arabiska som modersmål.

Bedömning – kunskapskrav från LGR 11

 • VÄRLDSRELIGIONERNA Eleven har [...] kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva […] centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
 • LIKHETER OCH SKILLNADER Dessutom för eleven […] resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
 • SAMBAND MED SAMHÄLLELIGA  FÖRHÅLLANDEN Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva […] samband med […] underbyggda resonemang.
 • SKILDRINGAR AV LIVSFRÅGOR, LIVSÅSKÅDNINGARS BETYDELSE Eleven kan också föra […] resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt […] som för resonemanget framåt.
 • INFORMATION OCH KÄLLOR Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett […] fungerande sätt samt för […] underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Exempel på typer av frågor/kunskaper med förankring i kunskapskraven:

 • Hur påverkar religionen muslimers liv?
 • Vad skiljer och vad förenar olika tolkningar av islam?
 • Hur ser förhållandet till judendomen och kristendomen ut inom islam ?
 • Hur har religion och samhället påverkat varandra under islams historia ?

Centralt innehåll som tas upp i arbetsområdet

 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

Utvärdering

Utvärdering sker löpande under arbetets gång genom muntliga diskussioner och skriftliga förhör. Gör du ett gott arbete varje lektion och ser till att ta igen om du är frånvarande så kommer det att gå bra för dig på detta moment!


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Förhör på islam
Källuppgift Islam
Källuppgift Islam
Källuppgift Islam
Instuderingsfrågor Islam
Instuderingsfrågor Islam
Instuderingsfrågor Islam