Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

F - 3

Tolerans

Krika Bygdeskola, Grundskolor · Senast uppdaterad: 4 oktober 2017

Tolerans- vad är det? Vad innebär det att vara tolerant?

 

Dina mål inom detta området

Du ska få en förståelse för begreppet tolerans och få utveckla din förmåga till att känna tolerans.

Undervisning

  • Du kommer att få läsa boken "Vem är du?" och diskutera innehållet tillsammans med dina klasskamrater.
  • Du kommer att få klippa, limma och tillverka ett kollage med saker som du gillar och inte gillar.
  • Tillsammans med dina kamrater kommer du att resonera kring likheter och olikheter i vad vi i klassen tycker om och inte tycker om och varför det är så.

 

Bedömning

Detta bedömer du och jag

 

  • din förmåga att delta i samtal och diskussioner i klassrummet.
  • din förmåga att göra ett kollage med saker man gillar respektive inte gillar.
  • din förmåga att resonera kring dina val samt att kunna se likheter och skillnader i våra val.

 

      


Läroplanskopplingar

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter