Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4 - 5

Geografi Norden

Kristinebergskolan, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Nu ska vi lära oss mer om Sveriges landskap och de Nordiska länderna. Vi ska lära oss använda kartor och öka kunskaperna om olika platser i Sverige och våra närmaste grannländer.

Kursplan i ämnet

När du arbetat med detta arbetsområde ska du kunna:

• Hur Nordens befolkning bor och varför. Vilken betydelse får detta?

• Hur natur och kulturlandskapen har utvecklats och förändrats. Hur de ser ut och var de finns.

• Hur Sverige är indelat. Namnge några viktiga landskap och orter.

• Namnge de nordiska länderna och deras huvudstäder.

• Något om det nordiska samarbetet.

• Jämföra ett nordiskt land med Sverige (likheter och olikheter)

• Använda en kartbok och känna till några olika typer av kartor.

 

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att ha lärarledda lektioner. Du kommer att få läsa i läroboken och arbeta i studieboken. Vi kommer att bryta av med filmer om Sverige och Norden. Vi tittar på Geografens testamente för att åskådliggöra hur det det ser ut i olika delar av landet. Du kommer att få arbeta med bilder och kartor. 

Visa vad du lärt dig

Att i samtal visa att du förstår hur människor har påverkats av var de bor och lever. Att kunna göra jämförelser mellan hur människor bor på olika platser. Att på en blindkarta visa var viktiga orter, landskap och länder ligger. Att kunna berätta om hur vi samarbetar inom Norden. Kunna visa på likheter och olikheter mellan olika landskap och länder. Avslutningsvis jobbar vi med att planera en resa, där man kommer att få redovisa var man varit och vad man sett och gjort. 

 

Tidsram

v 2-9

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter