Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Alfabetet och bokstavsinlärning 1

Söderfjärdsskolan, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 19 juni 2018

Eleverna ska lära sig alfabetet, hur bokstäverna låter och hur de ser ut. När man kan bokstävernas ljud så kan man ljuda dem till ord och det hjälper oss att läsa. När man vet hur bokstäverna ser ut och hur de låter kan man också börja skriva. Vi jobbar med det här under hela läsåret.

1. Syfte med undervisningen

Syftet är att eleverna ska lära sig att skriva bokstäverna på rätt sätt och att känna igen dem samt att kunna ljuda dem. Eleverna ska också kunna skriva och läsa enkla ord och texter.

2. Förmågor att utveckla

3. Centralt innehåll att studera

Vad ska vi göra för att utveckla förmågorna (aktiviteter) och vilket material ska stödja detta?

Vi arbetar med en bokstav per vecka. Varje bokstav introduceras genom att ljuda och skriva bokstaven sam letar i-ord. Eleven ska sedan skriva bokstäver och enkla ord. Vi använder oss av "Bokstavsboken", vi tittar på "fem myror är fler än fyra elefanter och "Bokstavslandet". Vi bildar ord av de bokstäver vi lärt oss. Eleverna får även rita och skriva korta berättelser

 

Hur ska den kontinuerliga formativa bedömningen göras?

 Jag kommer att lyssna på dig när du ljudar olika bokstäver och då du ljudar samman olika ljud till ett ord.
Jag tittar så att du skriver bokstäverna rätt och känner till det vi jobbat med. Jag lyssnar även när du läser korta texter.

Hur ska eleverna utöva inflytande på sin undervisning under arbetsområdet?

Jag som lärare erbjuder olika uppgifter inom samma område/samma bokstav utifrån elevernas intresse. 
Elevernas stödverktyg kommer att vara; stödbilder, lärarens dator, Ipad, böcker, bilder och diverse föremål.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter