Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

2

Svenska åk 2

Gläntanskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 13 oktober 2017

Under ditt andra skolåret kommer du att få fortsätta att arbeta med att läsa, skriva och tala.

Målet med undervisningen är att du ska:

Läsa och skriva

- utveckla lässtrategier för att förstå och tolka texter

- se språkets struktur med stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken

- utveckla strategier för att skriva enkla texter, skapande av texter där ord och bild  samspelar

- tydlig handstil och att skriva på dator

Tala, lyssna och samtala

- kunna lyssna och återberätta i olika samtalssituationer

- genomföra muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen 

Berättande texter och sakprosatexter

- hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och  avslutning.   

 

 

Det här ska vi göra:

 • Ta del av lärarens gruppgenomgångar
 • Lyssna till högläsning i grupp
 • Få instruktioner och följa den
 • Daglig enskild läsning
 • Läsläxa och skrivläxa
 • Läsförståelseuppgifter
 • Träna på att skriva en berättande text
 • Träna på att skriva en faktatext
 • Olika handstilsövningar
 • Skriva för hand och på iPad
 • Uttrycka dina åsikter på Olweusråd och klassråd
 • Övningar i återberättande, till exempel berätta om en film eller bok 

Detta ska bedömas:

din förmåga att

 • lyssnar på andra 
 • läsa berättande texter och faktatexter
 • förstå det du läser
 • skriva berättande texter med inledning,handling och avslutning 
 • stava vanligt förekommande ord
 • skriva meningar och använda  stor bokstav och punkt. 
 • ha en läslig handstil
 • kunna skriva på iPad
 • kunna berätta om ex. en bok eller en självupplevd händelse

 

Bedömningen sker i matrisen "Bedömningsstöd Svenska 1-3.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback