Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Alla årskurser

Matematik - geometri mm

Skogstorpsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

Årskurs 1 arbete med matematik.

Vi kommer att arbeta med:

Kapitel 3, 6, 7, 8, 11 och 14 i Pixel Matematik 1A och 1B.

* Geometriska former och mönster

* Statestik

* Längd

* Tid

* Symmetri

* Geometriska kroppar

Vi kommer att:

  • arbeta i matteboken
  • arbeta med praktiska övningar 
  • arbeta med olika mattespel och appar bl a NOMP, Form-monstret och Zcooly.
  • arbeta enskilt och i grupp
  • ha gemensamma genomgångar
  • samtala om begreppen


Elevernas delaktighet och inflytande i LPP:n synliggörs med hjälp av fotografier i elevens lärlogg eller i klassbloggen.

Bedömning

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3:

Hur ska det bedömas?

Du kommer att bli bedömd genom:

  • ditt deltagande under lektionerna
  • diagnoser
  • muntliga tester

Läroplanskopplingar

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback