Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Sagor

Tunabergsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 13 juni 2023

I detta arbetsområde kommer vi att läsa sagor och diskutera dess innehåll, gå igenom vad som är typiskt för genren samt skriva en egen saga.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Din förmåga att formulera dig i en text
 • Din förmåga att läsa och analysera texter
 • Din förmåga att skriva en text utifrån en given genre
 • Din förmåga att följa språkliga normer

Undervisning och arbetsformer

Hur ska vi arbeta?

 • Genomgångar
 • Arbete med faktatexter om sagor
 • Läsa sagor, enskilt och gemensamt
 • Diskutera sagor, enskilt och gemensamt
 • Skriva en egen saga

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

 • Din förmåga att skriva en text utifrån en given genre
 • Din förmåga att följa språkliga normer
 • Din förmåga att strukturera din text
 • Din förmåga att formulera dig i din text (språklig variation, textbindning)
 • Din förmåga att beskriva miljöer och personer

Hur ska det bedömas?

 • Genom att du skriver en egen saga

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.

Matriser i planeringen
Matris Saga
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter