Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7 - 9

Tyska åk 9 höstterminen 2017: Meine Biografie

Gammal, Trelleborg · Senast uppdaterad: 4 oktober 2017

Övergripande planering för höstterminen och kunskapsutvecklingen i tyska.

Konkretiserade mål:

Du ska skriva en biografi med flera kapitel för att träna att

• formulera dig och kommunicera i tal och skrift,

• använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd,

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 

Innehåll:

kap 1: Über mich
kort presentation av dig själv, vad du heter, när du är född, din ålder, var du bor och kommer ifrån (nationalitet), hur du ser ut
tempus: presens och perfekt

kap 2: Meine Familie
berätta om din familj, vad de heter, ålder, sysselsättning, hur du/ni bor/har bott
tempus: presens

kap 3: Meine Freunde
berätta om dina vänner, ålder, utseende, personlighet, vad ni hittar på tillsammans
tempus: presens

kap 4: Meine Intressen
skriv vad du tycker om att göra, hobby (hur länge du har hållit på), sport, film, musik mm

tempus: presens

kap 5: Meine Ausbildung
beskriv var och vad du studerar, varför du har tyska i skolan och vad du kommer att studera i framtiden
tempus: presens och futurum (framtid)

kap 6: Meine Zukunft

beskriv vad du vill bli eller göra när du är vuxen och klar med skolan, yrke, familj, var vill du bo, vem vill du vara

tempus: futurum och modala hjälpverb som wollen, möchten, können, dürfen, müssen,

kap 7: Eine Reise/ ein Urlaub
berätta om en resa eller en semester du upplevt, var du var, varför, vem/vilka du var där med, vad du gjorde, hur du bodde, vad du åt, och vad som var bra och dåligt med resan
tempus: Imperfekt

kap 8: Als ich mutig var

berätta om en situation där du var modig eller gjorde något modigt, stod du upp för en vän som blev påhoppad? Räddade du ett utsatt djur? Gick du igenom en mörk skog helt ensam? etc.

tempus: Imperfekt

3 av dessa kapitel (olika tempus) presenteras även muntligt.

 

för de som siktar högre:

 

extra kapitel med valfritt tema

 

Undervisningen:

Förmågorna ovan tränas genom ett aktivt deltagande i undervisningen. På måndagslektionerna deltar ni i genomgångar om grammatik och ordförråd till olika tema och skriver ett kapitel. På onsdagar träffas ni i mindre responsgrupper där ni läser och diskuterar gruppmedlemmarnas texter för att förbättra texterna gemensamt.

Bedömningen:

Vad? - Det som bedöms är förmågan att uttrycka sig i skrift, att göra förbättringar i sina texter samt att anpassa sitt språk så att det passar till kapitlens innehåll och mottagaren.

Hur? - Era texter innan och efter bearbetning ingår i bedömningen samt ert deltagande under genomgånger. 

När? - Bedömning sker både under lektionstid och vid inlämningsuppgifter. Detta sker regelbundet och kontinuerligt under terminens gång. Utvecklingen av förmågorna syns i matrisen till den här planeringen. Varje elev får självklart också muntlig feedback på sitt arbete under terminens gång. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
Tyska - färdighetsmatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter