Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering Larven v41-43

Hattstugans förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 4 oktober 2017

Undervisningsmall Värby och Hattstugans förskola

 

PLANERING FÖR VECKA:   v 41    GRUPP: Larven

MÅNDAG:

Lektion 1

MÅL/ INNEHÅLL: Språk

METOD: Sång "god morgon säger alla" Rörelsång- "Vinka med tårna, gunga med knäna,.........." Bä bä vita lamm, hitta sitt namn/docka, klappa stavelser, rim/ramsa. Spindelmor, Tummetott, Pojken klättrar uppför trädet.....

 

SYMFTE: Utveckla sitt talspråk och få en större ordförståelse

 

UTVÄRDERING:

 

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

 

 

 

Lektion 2

MÅL/ INNEHÅLL: Skapande handavtryck
METOD: Vi skapar igelkottar med fönsterfärg genom att trycka våra händer på fönstret
SYFTE: Bli bekant med olika målartekniker och handtryck inom skapande. Lära sig känna igen och namn på olika färger. 
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

 

 

 

 

LEKTION 3

 

MÅL/ INNEHÅLL:  Matsituation

Metod:  De yngsta – Använda sin finmotorik genom att hantera besticken/äta själv.

 

            De äldre – Lära sig att ta upp lagom mängd mat på sin tallrik och kunna dela maten själv.

Syfte:    Reflektera och diskutera med barnen om mängd, matsvinn etc.

Utvärdering:

Tankar inför kommande lektion

 

 

ONSDAG:

Lektion 1

MÅL/ INNEHÅLL: Matematik utomhus (lilla dungen)

METOD: Vi undersöker vikt och volym med olika material. Tungt/lätt/jämnvikt. Vi ger barnen intryck av ett experiment med vågen som Camilla håller i. Vi reflekterar och jämför olika vikt och mängd på föremål att hitta jämnvikt, tex hur många bär måste man plocka för att det ska väga lika mycket som en sten? Vi ber barnen att plocka naturmaterial som vi sedan låter känna och uppskatta vikt på och försöka . Är det tungt eller lätt. Lek kom alla Larver - hur då - tung/eller lätt.

 

 

 

 

 

Syfte:   Att få barnen att få en förförståelse för begreppet vikt lätt/tungt/jämnvikt

UTVÄRDERING:

 

 

 

 

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Lektion 2

MÅL/ INNEHÅLL: Språk/värdegrund

 

METOD: Vi läser en kompissaga av Stina Wirsén

 

SYFTE: Utveckla sitt talspråk och få en större ordförståelse och utvecklar barnens förståelse för att vara en bra kompis.

 

UTVÄRDERING:

 

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

 

LEKTION 3

 

MÅL/ INNEHÅLL:  Matsituation

Metod:  De yngsta – Använda sin finmotorik genom att hantera besticken/äta själv.

 

            De äldre – Lära sig att ta upp lagom mängd mat på sin tallrik och kunna dela maten själv.

Syfte:    Reflektera och diskutera med barnen om mängd, matsvinn etc.

Utvärdering:

Tankar inför kommande lektion:

 

 


 

 

TORSDAG:

Lektion 1

 

 

MÅL/ INNEHÅLL: Språksamling 1

 

METOD: Bornholmsmodellen

 

SYFTE: Utveckla sitt talspråk och få en större ordförståelse, språkmelodi och språkets uppbyggnad

 

UTVÄRDERING:

 

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Lektion 2

MÅL/ INNEHÅLL:  Värdegrund/Rörelselekar/Samarbete/matematik
METOD: Samarbetsövningar med fallskärm där vi också tar in olika föremål som vi lägger på fallskärmen och uppskattar vikt på.
SYFTE: Samarbete/Kamratskap. Kroppsuppfattning och viktuppfattning
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Lektion 3

MÅL/ INNEHÅLL:  Matsituation

Metod:  De yngsta – Använda sin finmotorik genom att hantera besticken/äta själv.

 

            De äldre – Lära sig att ta upp lagom mängd mat på sin tallrik och kunna dela maten själv.

Syfte:    Reflektera och diskutera med barnen om mängd, matsvinn etc.

Utvärdering:

Tankar inför kommande lektion:

 

 

PLANERING FÖR VECKA:   v 42     GRUPP:  Larven

 

 
MÅNDAG:

 

Lektion 1

 

 

MÅL/ INNEHÅLL: Språksamling 1

 

METOD: Bornholmsmodellen 

 

SYFTE: Utveckla sitt talspråk och få en större ordförståelse, språkmelodi och språkets uppbyggnad

 

UTVÄRDERING:

 

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

 

 

 Lektion 2

MÅL/ INNEHÅLL: Skapande handavtryck/trä bär på tråd
METOD: Vi skapar igelkottar med fönsterfärg genom att trycka våra händer på fönstret. Öva sig i pincettgrepp.
SYFTE: Bli bekant med olika målartekniker och handtryck inom skapande. Lära sig känna igen och namn på olika färger. Finmotorik-öga/hand kordination 
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

 

:

 

 

 

 

LEKTION 3

 

MÅL/ INNEHÅLL:  Matsituation

Metod:  De yngsta – Använda sin finmotorik genom att hantera besticken/äta själv.

 

            De äldre – Lära sig att ta upp lagom mängd mat på sin tallrik och kunna dela maten själv.

Syfte:    Reflektera och diskutera med barnen om mängd, matsvinn etc.

Utvärdering:

Tankar inför kommande lektion

 

 

ONSDAG:

Lektion 1

MÅL/ INNEHÅLL: Besök på biblioteket

METOD: Leta efter böcker om igelkottar, kamratskap och om hösten

Syfte:   Att ge barnen biblioteksvana, språkutveckling

UTVÄRDERING:

 

 

 

 

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Lektion 2

MÅL/ INNEHÅLL: Språk

 

METOD: Sång (morgonsång, Krokodilen i Nilen, Bä bä vita lamm), hitta sitt namn/docka, klappa stavelser, rim/ramsa (Spindelmor, Tummetott)

 

SYFTE: Utveckla sitt talspråk och få en större ordförståelse

 

UTVÄRDERING:

 

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

 

LEKTION 3

 

MÅL/ INNEHÅLL:  Matsituation

Metod:  De yngsta – Använda sin finmotorik genom att hantera besticken/äta själv.

 

            De äldre – Lära sig att ta upp lagom mängd mat på sin tallrik och kunna dela maten själv.

Syfte:    Reflektera och diskutera med barnen om mängd, matsvinn etc.

Utvärdering:

Tankar inför kommande lektion:

 

 


 

 

TORSDAG:

Lektion 1

 

 

MÅL/ INNEHÅLL: Språk

 

METOD: Sång (morgonsång, Krokodilen i Nilen, Bä bä vita lamm), hitta sitt namn/docka, klappa stavelser, rim/ramsa (Spindelmor, Tummetott)

 

SYFTE: Utveckla sitt talspråk och få en större ordförståelse

 

UTVÄRDERING:

 

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Lektion 2

 

MÅL/ INNEHÅLL:  Värdegrund/Rörelselekar/Samarbete
METOD: Gå i takt till trumma när trumman stannar hoppa in i ring. Massagesaga/övningar
SYFTE: Samarbete/Kamratskap. Kroppsuppfattning
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Lektion 3

MÅL/ INNEHÅLL:  Matsituation

Metod:  De yngsta – Använda sin finmotorik genom att hantera besticken/äta själv.

 

            De äldre – Lära sig att ta upp lagom mängd mat på sin tallrik och kunna dela maten själv.

Syfte:    Reflektera och diskutera med barnen om mängd, matsvinn etc.

Utvärdering:

Tankar inför kommande lektion:

 

PLANERING FÖR VECKA:   v 40      GRUPP: 

 

 
MÅNDAG:

 

Lektion 1

 

 

MÅL/ INNEHÅLL: Språk

 

METOD: Sång (morgonsång, Krokodilen i Nilen, Bä bä vita lamm), hitta sitt namn/docka, klappa stavelser, rim/ramsa (Spindelmor, Tummetott)

 

SYFTE: Utveckla sitt talspråk och få en större ordförståelse

 

UTVÄRDERING:

 

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

 

 

 

Lektion 2

MÅL/ INNEHÅLL: Skapande lera/Naturvetenskap/Värdegrund
METOD: Måla igelkottarna som vi gjort i lera / några barn får göra sina igelkottar/göra färdigt bo
SYFTE: Lära sig om igelkottar- tekniker i lera/finmotorik/ jobba med naturmaterial
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

 

 

 

 

LEKTION 3

 

MÅL/ INNEHÅLL:  Matsituation

Metod:  De yngsta – Använda sin finmotorik genom att hantera besticken/äta själv.

 

            De äldre – Lära sig att ta upp lagom mängd mat på sin tallrik och kunna dela maten själv.

Syfte:    Reflektera och diskutera med barnen om mängd, matsvinn etc.

Utvärdering:

Tankar inför kommande lektion

 

 

ONSDAG:

Lektion 1

MÅL/ INNEHÅLL: Matematik utomhus (lilla dungen)

METOD: Vi undersöker vikt med olika material. Tungt/lätt. Vi ger barnen intryck av ett experiment med vågskålen där barnen får väga och jämföra olika föremål som de har plockat. Vi reflekterar och jämför. Vi ber barnen att plocka föremål i naturen som barnen uppfattar lätt/tungt. Är det tungt eller lätt. Lek kom alla Larver - hur då - tung/eller lätt.

 

 

 

 

 

Syfte:   Att få barnen att få en förförståelse för begreppet vikt lätt/tungt.

UTVÄRDERING:

 

 

 

 

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Lektion 2

MÅL/ INNEHÅLL: Språk

 

METOD: Sång (morgonsång, Krokodilen i Nilen, Bä bä vita lamm), hitta sitt namn/docka, klappa stavelser, rim/ramsa (Spindelmor, Tummetott)

 

SYFTE: Utveckla sitt talspråk och få en större ordförståelse

 

UTVÄRDERING:

 

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

 

LEKTION 3

 

MÅL/ INNEHÅLL:  Matsituation

Metod:  De yngsta – Använda sin finmotorik genom att hantera besticken/äta själv.

 

            De äldre – Lära sig att ta upp lagom mängd mat på sin tallrik och kunna dela maten själv.

Syfte:    Reflektera och diskutera med barnen om mängd, matsvinn etc.

Utvärdering:

Tankar inför kommande lektion:

 

 


 

 

TORSDAG:

Lektion 1

 

 

MÅL/ INNEHÅLL: Språk

 

METOD: Sång (morgonsång, Krokodilen i Nilen, Bä bä vita lamm), hitta sitt namn/docka, klappa stavelser, rim/ramsa (Spindelmor, Tummetott)

 

SYFTE: Utveckla sitt talspråk och få en större ordförståelse

 

UTVÄRDERING:

 

TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Lektion 2

MÅL/ INNEHÅLL:  Värdegrund/Rörelselekar/Samarbete
METOD: Gå i takt till trumma när trumman stannar hoppa in i ring. Hinderbana.
SYFTE: Samarbete/Kamratskap. Kroppsuppfattning
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Lektion 3

MÅL/ INNEHÅLL:  Matsituation

Metod:  De yngsta – Använda sin finmotorik genom att hantera besticken/äta själv.

 

            De äldre – Lära sig att ta upp lagom mängd mat på sin tallrik och kunna dela maten själv.

Syfte:    Reflektera och diskutera med barnen om mängd, matsvinn etc.

Utvärdering:

Tankar inför kommande lektion:

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter