Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Rymden Åk 2 - 3

Kattarps skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

Vad är Big Bang? Hur rör sig Jorden, solen och månen? Vad heter planeterna? Vilka är månens olika faser Vad är en stjärnbilder och är stjärnhimlen samma året om?

Vad ska jag arbeta med?

Du kommer att få lära dig om;

  • Big Bang
  • jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.
  • planeterna
  • månens olika faser
  • stjärnbilder och stjärnhimlen.

Hur ska jag arbeta?

Du kommer bland annat att;

- läsa faktatexter

- se filmer

- skriva gemensamma faktatexter

- samtala i mindre eller större grupper

 Vad ska jag kunna?

- beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra

- några stjärnbilder

- stjärnhimlens utseende vid olika tider på året

- månens olika faser


Läroplanskopplingar

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Matriser i planeringen
Rymden grundmatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback