Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Svenska åk 9 / Läsförståelse

Almåsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 23 november 2017

I svenskundervisningen ska elever få komma i kontakt med olika typer av texter och genrer inom litteraturen. I det här arbetsområdet kommer du få läsa och utveckla dina kunskaper om olika genrer och vad som är typiskt för dem. Du kommer också bearbeta texterna du läst genom att skriva och svara på frågor som hör ihop med dessa.

Planeringens koppling till läroplanen

Syfte & Förmågor att utveckla

"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts... Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättnungar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften." (Lgr11 s 222)

Centralt innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

Undervisningen planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

Du kommer att få undervisning om... (Vad?)

  • Hur du kan läsa korta texter för att få en fördjupad läsförståelse.
  • Hur du skall formulera dig när du skriver dina tankar och reflektioner om texterna  du läst.
  • Hur nationella prov i svenska är uppbyggda och hur man skriver ett sådant.

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

  • Läsa alla texter i texthäftet till ett gammalt nationellt prov.
  • Ha genomgång och diskutera de olika textertyperna samt texthäftets tema.
  • Ha genom gång om liknelser och metaforer som kan förekomma i texterna.

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt:

Genom att läsa och skriva ett läsförståelseprov.

Följande kommer att bedömas:

Se matris!


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen
Ämnesmatris - Svenska 7-9 Lgr11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback