Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Decimaltal, vikt och volym åk 5 ht17

Freinetskolan Hugin, Freinet · Senast uppdaterad: 5 oktober 2017

Du kommer arbeta med decimaltal, vikt och volym.

 

Efter avslutat område ska du kunna:

För decimaltal:

  • Vad decimaltal och "en hel" innebär
  • Skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter.
  • Skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar.
  • Storleksordna decimaltal.
  • Addera och subtrahera enkla decimaltal. 

 

För vikt och volym:

  • Jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter.
  • Växla mellan olika volymenheter.
  • Jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram.
  • Växla mellan olika viktenheter. 

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Matriser i planeringen
Decimaltal, vikt och volym åk 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter