Skolbanken Logo
Skolbanken

Kopia av Halmstads GPP-mall (ny editor)

Frennarps förskola, Halmstad · Senast uppdaterad: 6 oktober 2017

Beskrivning av tema och antal veckor. Tänk på att samtliga kursiva hjälptexter är just hjälptexter och bör raderas innan du publicerar din planering.

Varför?

Hej

Syfte/Mål

Syfte övergripande

 

För barnen

Vad vill vi att barnen skall utforska/upptäcka/ uppleva/lära? (Förmågor, färdigheter, förståelse, förtrogenhet, fakta, begrepp)

För pedagogerna

Utvecklingsfråga/nyfikenhetsfråga för året, vad behöver vi undersöka i vår verksamhet?

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

Kopiera och klistra in valda mål från Läroplan nedan

Prioriterade mål utifrån Utveckling och lärande 2:2

Kopiera och klistra in valda mål från Läroplan nedan

Prioriterade mål utifrån Barns inflytande 2:3

Kopiera och klistra in valda mål från Läroplan nedan

 

Planera och genomföra

Arrangera miljöer/situationer/relationer som möjliggör:

  • det kompetenta barnet
  • barns inflytande
  • vårdnadshavares involvering
  • kreativitet och de hundra språken
  • att lära tillsammans och av varandra
  • nyfiket, lustfyllt, utmanande, lärande och utforskande aktiviteter
  • variation i arbetsformer
  • olika gruppkonstellationer
  • introduktion av material, aktiviteter, rutiner mm
  • för barnen att ställa hypoteser

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Utvärdering – dokumentation som behövs för att analysera och utvärdera målen som valts. (Vi kan välja några eller flera av målen för utvärdering).

Vad ska dokumenteras?

Hur ska dokumentationen göras?

När ska dokumentationen göras (regelbundet, inte bara i slutet)?

Vem/vilka genomför dokumentationen?

Vem gör analysen och drar slutsatser av dokumentationen (själva utvärderingen)?

Koppling till teori, forskning - vetenskaplig grund


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback